دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 1-214 
ابوالقاسم لاهوتی

صفحه 16-30

خورشیده آته‌خان‌اوا


تقدیر

صفحه 37-43

عظیم بیضایف


عباس علی‌اف

صفحه 86-126

محمدجان شکوری بخارایی


پیشرو مطبوعات

صفحه 152-158

ابراهیم عثمان‌اف