کلیدواژه‌ها = ایران‌شناسی
دانیل کمیسروف، ایران‌شناس شهیر روس

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 13-16

عالم‌جان خواجه‌مرادف


ایران‌شناسی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 57-68

صفر سلیمانی


ایران‌شناسی از بدخشان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 151-154

عزیز میربابایف


کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 155-158

عبدالرئوف نورس‌اف