نویسنده = کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی
خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 101-110

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی


استاد رودکی و سرنوشت کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 75-86

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی