کلیدواژه‌ها = عبدالمنان نصرالدین
ادیبان و سخنوران خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 169-172

نورعلی نورزاد