کلیدواژه‌ها = خجند
تعداد مقالات: 6
1. جدیدیه در خجند

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1386، صفحه 97-104

نعمان‌جان غفاراف


2. بانوان سخنور خجند

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-26

موجوده اروان‌اوا


3. پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 27-30

لقمان بایمت‌اف


4. واژه‌های کهن در لهجۀ خجند

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 41-52

عبدالجمال حسن‌اف


5. شیخ ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 91-102

حاجی‌حسین موسی‌زاده


6. منزل خواجه ‌کمال در خجند

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 103-116

عبدالله‌جان میربابایف