کلیدواژه‌ها = بدخشان
تعداد مقالات: 5
1. سنت «دعوت بقا» در بدخشان

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 23-36

ایلبان حاجی‌‌بیک‌اف


2. روزگار و اشعار ملا لاچین

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 37-42

لالا دولت‌بیک‌اف


3. فولکلور، آیینۀ تاریخ و فرهنگ مردم

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 53-64

نثارمحمد شکرمحمد


4. بازتاب سنت‌ها و عقاید مردمی در شعر بدخشان

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 107-120

لعل‌جبّه میرزاحسن‌اف


5. پیرامون دو شاعر بدخشانی (اولیاحسین مغموم و عزت دروازی)

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1385، صفحه 121-134

صولتشاه میرگن