کلیدواژه‌ها = ادبیات
تعداد مقالات: 2
1. هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ

دوره 16، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-42

رستم تغایمراداف


2. ادبیات کولاب

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-70

ع. عبدالرحیم‌اف