کلیدواژه‌ها = تاریخ تفسیر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی نظریۀ تفسیری حکیم ترمذی

دوره 17، شماره 46، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-139

حامد خانی (فرهنگ مهروش)