کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 2
1. شهروند کشور شعر (نقد و بررسی شعر شاه‌بیگیم)

دوره 17، شماره 47، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-152

عمر‌الدین یوسف‌اف


2. فرزانۀ سخن

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا