نمایه کلیدواژه ها

ا

  • ابوحنیفه نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]
  • اتیمولوژی [ریشه‌شناسی] بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • ادبیات تاجیک حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]
  • ادبیات‌شناسی ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
  • ادبیات فارسی میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
  • ادبی و فکری مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
  • اسباب نزول تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • استاد خلیلی ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
  • استخاره‌نامه ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
  • اسلوب‌شناسی تاریخی بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • اسلوب نگارش ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
  • افغانستان نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
  • افکار تربیتی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
  • اقتصادی و اجتماعی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
  • اقوام مسلمان درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
  • الفبای عربی درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
  • الفبای لاتین درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
  • املاک‌داری تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
  • امین‌پور آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
  • انجمن شاعران ایران و جهان چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
  • انواع تفسیر ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • اوضاع سیاسی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
  • ایران پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
  • ایران چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
  • ایران نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
  • ایران شرقی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]

ب

  • بخارا قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]

پ

  • پارسی دری تاجیکی زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
  • پاکستان آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
  • پداگوژی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
  • پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]

ت

  • تاجیکستان پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
  • تاجیکستان نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
  • تاجیکستان دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
  • تاجیکستان دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]
  • تاجیکستان دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]
  • تاجیکستان همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]
  • تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
  • تاریخ همایون توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
  • تاریخ همایون حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
  • تجوید ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • تجوید تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
  • تحفه‌الاحباب استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
  • ترانه‌های ملی نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
  • ترتیل قرآن تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
  • ترجمه بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • ترجمه‌های تاجیکی قرآن نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
  • ترجمه‌های قرآنی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • تفسیر بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • تفسیر ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • تفسیر نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
  • تفسیر قرآن سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
  • تفسیرهای کهن فارسی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • توپونیمیا توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
  • تیموریان حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]

ج

ح

  • حاجی عبیدالله احرار قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]
  • حافظ اوبهی استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
  • حصار حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
  • حصار حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
  • حصار حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]
  • حصار قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]
  • حصار ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
  • حصار شادمان حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
  • حصار شادمان حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
  • حصار شادمان دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
  • حصار شادمان سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
  • حصار شادمان نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]
  • حضرت ملّا ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
  • حنظلۀ بادغیسی زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
  • حوزه‌های قرآن‌پژوهی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • حوزۀ ادبی حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]

خ

  • خانیگری قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]
  • خراسان زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
  • خط کوفی قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]

د

  • دایرۀ ادبی دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
  • درویش ناصر بخارایی درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]
  • دنیای متغیر فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
  • دوره‌ی معاصر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
  • دوشنبه دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]
  • دوشنبه دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]

ر

  • رسم‌الخط قرآن ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
  • رودکی از رودکی تا روز رودکی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 9-16]
  • رودکی استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
  • روز رودکی از رودکی تا روز رودکی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 9-16]

ز

  • زبان ترجمه نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
  • زبان فارسی نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]
  • زبان‌های ایرانی بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • زیبایی‌شناسی هنر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
  • زید ابن ثابت قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]

س

  • سبک شخصی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
  • سبک فاخر ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
  • سبک و اسلوب بیان سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
  • سدۀ پانزده میلادی حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
  • سرود اهل بخارا زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
  • سکه سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
  • سیر تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]

ش

  • شاعران حصار میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
  • شاعر خلقی همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]
  • شبه‌قارۀ هند و پاکستان میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
  • شعر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
  • شعر چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
  • شعر پارس دری زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
  • شیوه‌ی پند و اندرزی تفسیر سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]

ص

  • صدرالدین عینی حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
  • صرف بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]

ع

  • عبدالرئوف فطرت استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
  • عثمان ابن عفان قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]
  • علم و فرهنگ دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]

غ

  • غزل‌سرا درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]

ف

  • فرهنگ اسلامی فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
  • فلسفه آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
  • فهرست‌واره‌ی استاری ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]

ق

  • قرآن‌پژوهی در تاجیکستان نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
  • قرآن کریم نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
  • قرآن کریم نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
  • قرائت سبعه تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
  • قرن نوزده میلادی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
  • قیام مردمی قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]

ک

  • کاربرد کلمات کهن ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
  • کتاب و سنت فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
  • کتاب و کتاب‌خوانی. کتابخانة ملی پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
  • کتب تجوید تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
  • کلام خدا نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]

گ

  • گویش‌ها بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]

ل

  • لائق شیرعلی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]

م

  • مؤلفان خجندی آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
  • ماوراءالنهر حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
  • محمدبن وصیف زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
  • محمدصادق گلشنی حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
  • مختصات زبانی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
  • مدارس آسیای مرکزی تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
  • مراجع خطّی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • مردمان ایرانی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
  • مرورودی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • مسائل فقهی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • معاملات پولی سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
  • مغازی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • مهمان‌نوازی پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
  • مولانا یعقوب چرخی سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
  • میرزا تورسون‌زاده همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]

ن

  • ناصرجان معصومی ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
  • نثر ادبی ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
  • نحو بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
  • نسخ خطی آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
  • نسخه‌های دیوان درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]
  • نقشبندی ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
  • نمایشگاه بین‌المللی کتاب پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
  • نوع خط نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
  • نوع کاغذ نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]

و

  • وادی حصار توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
  • ورارود زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
  • وضعیت سیاسی حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
  • وقایع فرهنگی دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]
  • ولایت استالین‌آباد تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
  • ولایت حصار تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
  • ولایت دوشنبه تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
  • ویژگی‌های تفسیر سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]

ه

  • هندوها نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]
  • هنر مترجم نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]

ی

  • یمینی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
  • یهودیان نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]