نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابوحنیفه نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]
 • اتیمولوژی [ریشه‌شناسی] بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • ادبیات تاجیک حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]
 • ادبیات‌شناسی ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
 • ادبیات فارسی میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
 • ادبی و فکری مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
 • اسباب نزول تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • استاد خلیلی ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
 • استخاره‌نامه ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
 • اسلوب‌شناسی تاریخی بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • اسلوب نگارش ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
 • افغانستان نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
 • افکار تربیتی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
 • اقتصادی و اجتماعی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
 • اقوام مسلمان درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
 • الفبای عربی درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
 • الفبای لاتین درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا! [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 148-168]
 • املاک‌داری تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
 • امین‌پور آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
 • انجمن شاعران ایران و جهان چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
 • انواع تفسیر ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • اوضاع سیاسی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
 • ایران پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
 • ایران چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
 • ایران نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
 • ایران شرقی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]

ب

 • بخارا قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]

پ

 • پارسی دری تاجیکی زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
 • پاکستان آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
 • پداگوژی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
 • پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]

ت

 • تاجیکستان پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
 • تاجیکستان نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
 • تاجیکستان دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
 • تاجیکستان دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]
 • تاجیکستان دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]
 • تاجیکستان همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]
 • تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
 • تاریخ همایون توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
 • تاریخ همایون حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
 • تجوید ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • تجوید تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
 • تحفه‌الاحباب استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
 • ترانه‌های ملی نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 259-273]
 • ترتیل قرآن تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
 • ترجمه بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • ترجمه‌های تاجیکی قرآن نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
 • ترجمه‌های قرآنی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • تفسیر بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • تفسیر ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • تفسیر نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
 • تفسیر قرآن سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
 • تفسیرهای کهن فارسی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • توپونیمیا توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
 • تیموریان حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]

ج

ح

 • حاجی عبیدالله احرار قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]
 • حافظ اوبهی استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
 • حصار حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
 • حصار حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
 • حصار حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]
 • حصار قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]
 • حصار ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
 • حصار شادمان حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
 • حصار شادمان حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
 • حصار شادمان دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
 • حصار شادمان سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
 • حصار شادمان نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]
 • حضرت ملّا ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
 • حنظلۀ بادغیسی زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
 • حوزه‌های قرآن‌پژوهی ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • حوزۀ ادبی حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 71-90]

خ

 • خانیگری قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]
 • خراسان زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
 • خط کوفی قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]

د

 • دایرۀ ادبی دایرۀ ادبی حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 91-101]
 • درویش ناصر بخارایی درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]
 • دنیای متغیر فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
 • دوره‌ی معاصر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
 • دوشنبه دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]
 • دوشنبه دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]

ر

 • رسم‌الخط قرآن ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]
 • رودکی از رودکی تا روز رودکی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 9-16]
 • رودکی استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
 • روز رودکی از رودکی تا روز رودکی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 9-16]

ز

 • زبان ترجمه نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
 • زبان فارسی نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]
 • زبان‌های ایرانی بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • زیبایی‌شناسی هنر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
 • زید ابن ثابت قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]

س

 • سبک شخصی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
 • سبک فاخر ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
 • سبک و اسلوب بیان سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
 • سدۀ پانزده میلادی حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
 • سرود اهل بخارا زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
 • سکه سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
 • سیر تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]

ش

 • شاعران حصار میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
 • شاعر خلقی همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]
 • شبه‌قارۀ هند و پاکستان میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 148-153]
 • شعر آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
 • شعر چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
 • شعر پارس دری زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
 • شیوه‌ی پند و اندرزی تفسیر سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]

ص

 • صدرالدین عینی حصار شادمان در تاریخ امیران منغیتیۀ بخارای استاد صدرالدین عینی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 45-52]
 • صرف بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]

ع

 • عبدالرئوف فطرت استاد رودکی در یک مقالۀ عبدالرئوف فطرت [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 63-80]
 • عثمان ابن عفان قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 189-198]
 • علم و فرهنگ دوشنبه مرکز نوی علم و فرهنگ تاجیک [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 102-118]

غ

 • غزل‌سرا درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]

ف

 • فرهنگ اسلامی فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
 • فلسفه آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور) [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 43-62]
 • فهرست‌واره‌ی استاری ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 69-87]

ق

 • قرآن‌پژوهی در تاجیکستان نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
 • قرآن کریم نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
 • قرآن کریم نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]
 • قرائت سبعه تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
 • قرن نوزده میلادی حصار در قرن نوزده میلادی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 53-62]
 • قیام مردمی قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 143-147]

ک

 • کاربرد کلمات کهن ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
 • کتاب و سنت فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 193-210]
 • کتاب و کتاب‌خوانی. کتابخانة ملی پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
 • کتب تجوید تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
 • کلام خدا نظر امام اعظم دربارۀ کلام خدا و رابطۀ آن با زبان فارسی در انجام وظایف دینی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 238-258]

گ

 • گویش‌ها بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]

ل

 • لائق شیرعلی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]

م

 • مؤلفان خجندی آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
 • ماوراءالنهر حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
 • محمدبن وصیف زمان آغاز شعر پارسی دری [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 181-192]
 • محمدصادق گلشنی حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 30-44]
 • مختصات زبانی مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 211-237]
 • مدارس آسیای مرکزی تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 88-98]
 • مراجع خطّی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • مردمان ایرانی پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 95-115]
 • مرورودی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • مسائل فقهی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • معاملات پولی سکه‌های حصار شادمان [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 123-142]
 • مغازی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • مهمان‌نوازی پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
 • مولانا یعقوب چرخی سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]
 • میرزا تورسون‌زاده همیشه با خلق وطن [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 173-186]

ن

 • ناصرجان معصومی ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 154-158]
 • نثر ادبی ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 274-291]
 • نحو بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری» [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 10-41]
 • نسخ خطی آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 35-42]
 • نسخه‌های دیوان درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 169-180]
 • نقشبندی ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 42-68]
 • نمایشگاه بین‌المللی کتاب پرواز از نشیمنگاه سیمرغ [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 81-94]
 • نوع خط نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]
 • نوع کاغذ نسخه‌های نفیس قرآن کریم و تفاسیر قرآنی در پژوهشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 208-221]

و

 • وادی حصار توپونیمیای (ریشه‌یابی اسمی جای‌ها) حصار در اثر تاریخ همایون گلشنی [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 22-29]
 • ورارود زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 17-34]
 • وضعیت سیاسی حصار، نگین پرجلایی در انگشتر ماوراءالنهر [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 63-70]
 • وقایع فرهنگی دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 119-122]
 • ولایت استالین‌آباد تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
 • ولایت حصار تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
 • ولایت دوشنبه تقسیمات حدودی- اداری حصار شادمان، سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۵۱م (املاک‌داری، ولایت دوشنبه، ولایت حصار و ولایت استالین‌آباد) [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 9-21]
 • ویژگی‌های تفسیر سخنی چند در باره‌ی مولانا یعقوب چرخی و تفسیر او [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 149-175]

ه

 • هندوها نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]
 • هنر مترجم نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 222-247]

ی

 • یمینی تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن [دوره 11، شماره 29، 1389، صفحه 99-134]
 • یهودیان نقش یهودیان بخاری و هندوها در روابط تجاری حصار شادمان در نیمۀ دوم عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ [دوره 11، شماره 28، 1389، صفحه 159-172]