نمایه نویسندگان

ت

 • تبراف، صاحب عبدالواحد مُنظِم، پیش‌گام جنبش جدیدیه [دوره 10، شماره 23، 1388، صفحه 21-36]

ح

 • حسن‌اوا، زلفیه دربارۀ منغیتیّه و میرزامحمد عظیم‌الدین سامی [دوره 10، شماره 23، 1388، صفحه 37-48]

خ

ر

 • رحمانی، روشن شناخت فرهنگ مردمی ایران در تاجیکستان [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 17-36]
 • رهنما، عبدالله تحول دیدگاه اصلاح‌طلبان بخارا در مسائل نظری و عملی قدرت سیاسی [دوره 10، شماره 23، 1388، صفحه 49-78]

ز

س

ش

ص

 • صفر، عمر وضعیت ادبیات فارسی در نظام آموزشی تاجیکستان [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 69-80]

ع

 • عالمی، خاصیت آرمان‌های ملی و دینی در نوادرالوقایع احمد دانش [دوره 10، شماره 23، 1388، صفحه 155-170]
 • عصازاده، خدای‌نظر سعید نفیسی و صدرالدین عینی [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 81-96]
 • علی‌مردان‌اف، امریزدان گنجینۀ نسخ خطی انستیتو شرق‌شناسی و میراث خطی آکادمی علوم تاجیکستان [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 97-106]

ق

 • قهّاری، روشنگر آلبرت خروموف و میخائیل اندری‌اف، دو ایران‌شناس برجسته [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 107-122]

گ

 • گلمراد، پیوند روشن رحمانی و مردم‌شناسی ایرانی [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 123-144]
 • گلمراد، پیوند روشنگرایی تاجیک و جهان نو [دوره 10، شماره 23، 1388، صفحه 171-198]

م

 • مرادی، عالم‌جان عبدالغنی میرزایف، بنیان‌گذار پژوهشگاه شرق‌شناسی تاجیک [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 145-152]
 • میربابایف، عزیز ایران‌شناسی از بدخشان [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 151-154]

ن

ه

ی