نمایه نویسندگان

ا

 • احمد، روزی در جستجوی فولکلور ساکنان دیار رودکی [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 7-26]
 • انوری، سلیمان نگاهی به کلیات حاج‌حسین گنگورتی [دوره 7، شماره 11، 1385، صفحه 7-10]
 • انوری، سلیمان محمد اقبال لاهوری و واژه‌سازی فارسی [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 7-10]

ب

ت

چ

 • چراغ‌ابدال‌اف، اَ. رابطۀ ادبیات حرفه‌ای و فولکلور در آثار میرسعید میرشکر [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 9-22]

ح

خ

 • خالمرادف، ظفر مراسم مولود محمد (ص) در بین مردم تاجیک [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 45-48]

د

ر

ش

ص

ض

ع

 • عبدالرحیم‌اف، ع. ادبیات کولاب [دوره 7، شماره 11، 1385، صفحه 57-70]
 • عصازاده، حاتم پیر ختلان [دوره 7، شماره 11، 1385، صفحه 71-84]
 • علیمردان، امریزدان محمدلقا، سرایندۀ بزرگی انسان و عشق پاک و اخلاق حمیده [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 65-84]
 • عمر‌اوا، شادگل آرمان‌های ملی و اجتماعی در فولکلور تاجیک [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 99-108]
 • عینی، کمال‌الدین کلیات صدرالدین عینی و احیای لغت‌نامۀ او لغت نیم‌تفصیلی تاجیکی برای زبان ادبی تاجیک [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 93-102]
 • عینی، کمال‌الدین نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 109-122]

غ

 • غایب‌اف، غالب شورش صوفیان در ختلان در سال 826 هجری قمری [دوره 7، شماره 11، 1385، صفحه 85-96]

ق

 • قادری، سیدجعفر مشکلات واژه‌گزینی و اصطلاح‌سازی در تاجیکستان [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 103-108]
 • قاسمی، سعدی زبان خامه تا دم می‌زند بر زخم شمشیر است [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 85-92]
 • قاسمی، مسعود نگاهی کوتاه بر ملخّص‌اللّغات (نقد کتاب) [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 109-126]

ک

م

 • مراد‌اف، ف. فولکلور و حاجی‌حسین ختلانی [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 123-128]
 • مرادیان، حسن ختلان از نگاه حاجی‌حسین [دوره 7، شماره 11، 1385، صفحه 125-133]
 • میرحسن، گل‌حسن تابش‌های صوفیانه در طالب‌المطلوب مبارک وخانی [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 93-106]
 • میرزاحسن‌اف، لعل‌جبّه بازتاب سنت‌ها و عقاید مردمی در شعر بدخشان [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 107-120]
 • میرگن، صولتشاه پیرامون دو شاعر بدخشانی (اولیاحسین مغموم و عزت دروازی) [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 121-134]

ن

ه

ی