بازتاب نظریات عرفانی حکیم ترمذی در آثار ابن‌عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این جستار، ضمن بیان دغدغه‌های مشترک حکیم ترمذی و ابن‌عربی حول مسائلی نظیر حکمت، ولایت، تأویل و منازل قرب، به دیدگاه‌هایی که نخستین بار حکیم ترمذی مطرح نموده و ابن‌عربی برمبنای آن‌ها نظریه‌پردازی کرده، اشاره شده است. مفاهیمی مانند منازله، مُلک‌الملک، عبودت و ختم ولایت در آثار حکیم ذکر شده و ابن‌عربی به شرح آن‌ها پرداخته است. همچنین، طرح بحث از اجزای نبوت و تحدث برای ابن‌عربی زمینه‌ساز پیدایش اصطلاح «انبیاء الاولیا» شد. ختم ولایت ابن‌عربی با حکیم ترمذی همانندی‌هایی دارد که بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Hakim Tirmizi’s Mystical Ideas in Ibn Arabi’s Works

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf-Emami
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present article studies the common concerns of al-Hakim al-Tirmidhi and Ibn Arabi with regard to issues including wisdom, sainthood (wilāyah), interpretation, and different grades of proximity (manāzil al-qurb). In addition, attention is paid to those original views presented by al-Tirmidhi which provided a basis for Ibn Arabi to develop his own theories. Concepts such as Stations (Manāzilah), the King of the Kingdom (Malik al-Mulk), Servanthood (‘Ubūdīyyah) and the Seal of Sainthood (khātam al-wilāyah) are thus referred to in the works of al-Tirmidhi and Ibn Arabi. Moreover, it is demonstrated that the former’s discussions pertaining to the elements of prophethood (nubuwwah) and speaking (tahadduth) paved the way for Ibn Arabi’s notion of the Prophets of the Saints (Anbīyā’ al-Ulyā’). Finally, some similarities between Ibn Arabi’s the Seal of Sainthoodand that of al-Tirmidhi have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hakim Tirmizi
  • Ibn Arabi
  • Seal of Sainthood
  • Servanthood (ubudat)
  • Mulk al- mulk
  • Tahaduth
  • prophethood