طرز شعری درویش‌ حسین واله و بررسی اثرگذاری‌های وی بر عبدالقادر بیدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر

چکیده

درویش‌ حسین واله هروی شاعری است که از زندگی‌ و آثار او به‌سبب منتشر نشدن دیوان اشعارش، جز اطلاعات کلی و مختصر، و ابیات پراکنده در تذکره‌ها و لغت‌نامه‌ها مطلب بیشتری در دسترس نیست. باوجود‌این، یگانه‌شاعری است که لفظ و معنای اشعار او را شاعر و متفکر شهیر هندی، عبدالقادر بیدل، ستوده است. در این جُستار، پس از معرفی درویش حسین واله و نگاهی به احوال و آثار او، با استفاده از ابیات در دسترس وی در تذکره‌ها و لغت‌نامه‌ها، به‌ویژه بهارِ عجم لاله‌تیک چند متخلص به «بهار» و مجمع‌النفایس سراج‌الدین علی‌خان آرزو، به بررسی سبک شعری و تبیین برخی مشابهت‌های طرز شعری‌ او با بیدل پرداخته‌ایم. ازآنجاکه واله چند دهه قبل از بیدل می‌زیسته و پیری او مصادف با نوجوانی بیدل بوده است، و با توجه به دیدارها و ارتباطات این دو، به‌نظر می‌رسد که بیدل با مطالعۀ آثار واله و پسند طرز شاعری‌اش، از او اثر پذیرفته است. این تحقیق ضمن‌آنکه می‌تواند یکی از شخصیت‌های مطرح سبک هندی را بشناساند، یکی از سرچشمه‌ها و آبشخورهای طرز شعری بیدل را نیز معرفی خواهد کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic Style of Darvish Hossein Waleh and Investigation of his Influence on Abdolqader Bidel Dehlavī

نویسنده [English]

  • Khalil- Allah Afzali
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Baysonghor Research Institute
چکیده [English]

Darvish Hussein Waleh Heravi is a poet whose life and works are unknown except for general and brief information, and scattered verses in bibliographies and dictionaries due to his unpublished poetical works. However, he is the only poet whose works have been praised by the Indian famous poet and thinker, Abdolqader Bidel. In this paper, after introducing Darvish Hussein Waleh and glancing at his life and works, we have tried to investigate his poetic style and explain some of the similarities of his poetic way with Bidel using available verses in bibliographies and dictionaries,in particular those in Bahar-e-Ajam and Majma-o-Nafayes compiled by Laletic Chend (known as Bahar) and Serajuddin Ali Khan Arezu, respectively.Since Waleh had lived some decades before Bidel and his last years of life coincided with Bidel's youth life, and taking into account the meetings and  communications between them, it seems that Bidel has been influenced by Waleh after studying Waleh’s works and being interested in his poetic style. In addition to introducing one great figure in Indian’s poetic and literary styles in this study, we will also introduce one source of Bedil’s poetic style.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdolqader Bidel
  • Waleh Heravi
  • Indian style
  • Influence