کلیدواژه‌ها = آیین دولت‌داری
«سیاست و آیین دولت‌داری» از نگاه میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 122-134

عبدالرحمان محمد اف عبدالرحمان قربان اف