کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعاتی
بازار اطلاعاتی تاجیکستان: قانون و واقعیت

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 91-102

پیوند گلمرادزاده نعمت‌الله اکبر