کلیدواژه‌ها = ادبیات تاجیک
سخن هست گنجی که من یافتم

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 74-99

پیوند گلمرادزاده


حوزۀ ادبی حصار و بعضی از ویژگی‌های آن

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 71-90

میرزا ملااحمد


جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده