کلیدواژه‌ها = کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک
استاد رودکی و سرنوشت کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 75-86

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی