کلیدواژه‌ها = صدرالدین عینی
انقلاب بخارا» یا «بلوا»ی بخارا

دوره 10، شماره 23، تیر 1388، صفحه 93-128

محمدجان شکوری بخارایی


سعید نفیسی و صدرالدین عینی

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 81-96

خدای‌نظر عصازاده


خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 101-110

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی


مطبوعات تاجیک در سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 123-152

پیوند گلمرادزاده


نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 109-122

کمال‌الدین عینی


استاد رودکی و سرنوشت کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 75-86

کمال‌الدین صدر‌الدین‌زاده عینی