کلیدواژه‌ها = فولکلور
فولکلور سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 11-24

روزی احمد


جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده


فولکلور و حاجی‌حسین ختلانی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 123-128

ف. مراد‌اف


تعبیر خواب در فرهنگ بومی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 129-132

گل‌خاتون نایافت‌‌اوا


نخستین دستور گردآوری فرهنگ مردمی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 133-146

عبدالخالق نبوی


پیرامون افسانه‌های مردم کولاب

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 33-40

روشن رحمانی


رابطۀ ادبیات حرفه‌ای و فولکلور در آثار میرسعید میرشکر

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 9-22

اَ. چراغ‌ابدال‌اف


فولکلور، آیینۀ تاریخ و فرهنگ مردم

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 53-64

نثارمحمد شکرمحمد