کلیدواژه‌ها = بدخشان
سنت «دعوت بقا» در بدخشان

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 23-36

ایلبان حاجی‌‌بیک‌اف


روزگار و اشعار ملا لاچین

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 37-42

لالا دولت‌بیک‌اف


فولکلور، آیینۀ تاریخ و فرهنگ مردم

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 53-64

نثارمحمد شکرمحمد


بازتاب سنت‌ها و عقاید مردمی در شعر بدخشان

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 107-120

لعل‌جبّه میرزاحسن‌اف