کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 133-146

عبدالمنان نصرالدین خجندی


شعر رودکی و قالب بیت ادبیات کلاسیک

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 51-64

خدایی شریف‌اف