کلیدواژه‌ها = جغرافیای تاریخی
جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان)

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 91-100

معروف عیسی‌مت‌اف سیف‌الله ملاجان


پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 27-30

لقمان بایمت‌اف