نویسنده = ����������������������� �������� �������� �������������������
قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 189-198

حاجی نظیر محی‌الدین تورسون‌زاد