نویسنده = �������������������� ����������������������� ���������������
مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 211-237

مصباح‌الدین نذری‌قل محمودزاده