نویسنده = ������������������� ���������� ����������������������
فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 193-210

علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله