نویسنده = صفر سلیمانی، فیض‌الله شریف‌زاده
پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 95-115

فیض‌الله شریف‌زاده صفر سلیمانی