نویسنده = ���������� ����������������
جای او خالی است که خالی

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 127-144

محمدالله طبری