نویسنده = شکوری بخارایی، محمد‌جان
جهان‌گرایی و فضای اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 53-62

محمد‌جان شکوری بخارایی