نویسنده = ابراهیم عثمان‌اف
پیشرو مطبوعات

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 152-158

ابراهیم عثمان‌اف


مشکلات فضای اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 67-72

ابراهیم عثمان‌اف


پیرامون رسانه‌های خصوصی

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 45-58

ابراهیم عثمان‌اف