نویسنده = ��������������� ����������������
مطبوعات- آیینۀ حیات

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 9-16

میرزابدل بدل‌اف