نویسنده = ستاری، قیام‌الدین
بازیافت‌های تمدن ایرانی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 37-56

قیام‌الدین ستاری


نقش اسلام در خودشناسی ملی تاجیکان و اقوام ایرانی

دوره 9، شماره 19، تیر 1387، صفحه 47-70

قیام‌الدین ستاری


میرزا سراج: سراج دانش

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 45-64

قیام‌الدین ستاری