نویسنده = ������������������������������� ����������
مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 35-44

مرتضی زین‌‌الدین‌اف