نویسنده = ����������������� ���������������������
نجم‌الدین نسفی و القند فی ذکر علمای سمرقند او

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 31-42

نظام‌الدین زاهد‌اف