نویسنده = ������������������������� ����������������
مضامین و لغات و تعبیرات قرآنی در اشعار کمال خجندی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 147-168

فخرالدین نصرالدین‌اف