نویسنده = �������������������� �����������������������
منزل خواجه ‌کمال در خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 103-116

عبدالله‌جان میربابایف