نویسنده = ��������������� ������������������
واژه‌های کهن در لهجۀ خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 41-52

عبدالجمال حسن‌اف