نویسنده = نایافت‌‌اوا، گل‌خاتون
تعبیر خواب در فرهنگ بومی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 129-132

گل‌خاتون نایافت‌‌اوا