نویسنده = ������������������� ������������������
مشترکات اسطوره و ژانرهای نثر شفاهی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 49-58

عبدالجبار رحمان‌اف