نویسنده = ���������������� �����������������������
سنت‌های موسیقی و سرودهای یغنابی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 39-44

برهان‌الدین بزرگمهر