نویسنده = �������������� �����������������������
برخی سنت‌های جشن عروسی تاجیکان بخارا

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 27-38

سراج‌الدّین بابایف