نویسنده = ���������������� �����������������
ادبیات معاصر کولاب

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 1-24

جوره‌خان بقازاده