نویسنده = عبدالرحیم‌اف، ع.
ادبیات کولاب

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 57-70

ع. عبدالرحیم‌اف