نویسنده = دولت‌بیک‌اف، لالا
روزگار و اشعار ملا لاچین

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 37-42

لالا دولت‌بیک‌اف