نویسنده = ����������������������������� ������������
سنت «دعوت بقا» در بدخشان

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 23-36

ایلبان حاجی‌‌بیک‌اف