نویسنده = ��������������������������� ����������������
تجلی آیات قرآن در اشعار سلطان شاعران

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 201-208

فخرالدین نصیرالدین‌اف