نویسنده = ������������������������� ������������������
نگاهی به تصحیح و نشر اشعار رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 181-200

عبدالمنان نصرالدین‌اف