نویسنده = ����������������������� �����������������������
پژوهش پیرامون یک شعر رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 119-122

مصباح‌الدین محمود‌زاده