نویسنده = سیدنورالدین شهاب‌الدین‌اف
دو بیت از آثار رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 65-68

سیدنورالدین شهاب‌الدین‌اف